Avtalshantering

Genom att registrera dina avtal i ett system som ger dig möjlighet att bevaka uppsägningsdatum kan du undvika att många avtal automatförlängs, och därmed spara stora kostnader. Se till att din lösning ger dig en notifiering om att ett avtal är på väg att löpa ut, eller ge ansvarig möjlighet att be ta ställning till om avtalet skall sägas upp eller förlängas. Komplettera det med ”Contractual obligations”, saker som skall utföras enligt avtalet, och låta systemet bevaka att de blir utförda.

Related Content